Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 11. augusta 2009

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Čítať ďalej: Utorok, 11. augusta 2009

Streda, 12. augusta 2009

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Čítať ďalej: Streda, 12. augusta 2009

Štvrtok, 13. augusta 2009

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. augusta 2009

Piatok, 14. augusta 2009

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Čítať ďalej: Piatok, 14. augusta 2009

Sobota, 15. augusta 2009

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Čítať ďalej: Sobota, 15. augusta 2009

Nedeľa, 16. augusta 2009

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. augusta 2009

Pondelok, 17. augusta 2009

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. augusta 2009

Utorok, 18. augusta 2009

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Čítať ďalej: Utorok, 18. augusta 2009

Streda, 19. augusta 2009

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 19. augusta 2009

Štvrtok, 20. augusta 2009

Plesajte Bohu, našej sile!

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. augusta 2009