Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 11. augusta 2009

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Register to read more...

Streda, 12. augusta 2009

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Register to read more...

Štvrtok, 13. augusta 2009

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Register to read more...

Piatok, 14. augusta 2009

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Sobota, 15. augusta 2009

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Register to read more...

Nedeľa, 16. augusta 2009

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Register to read more...

Pondelok, 17. augusta 2009

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Utorok, 18. augusta 2009

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Register to read more...

Streda, 19. augusta 2009

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 20. augusta 2009

Plesajte Bohu, našej sile!

Register to read more...

KALENDÁR