Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 01. októbra 2009

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

Piatok, 02. októbra 2009

K Tebe volám, Hospodine, moja Skala, neodmlčuj sa mi!

Register to read more...

Sobota, 03. októbra 2009

Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho.

Register to read more...

Nedeľa, 04. októbra 2009

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Register to read more...

Pondelok, 05. októbra 2009

Hospodine Pane, Ty sám si Boh, Tvoje slová sú pravdivé.

Register to read more...

Utorok, 06. októbra 2009

V Tvojej pravici je večná blaženosť.

Register to read more...

Streda, 07. októbra 2009

Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. októbra 2009

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Register to read more...

Piatok, 09. októbra 2009

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.

Register to read more...

Sobota, 10. októbra 2009

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému.

Register to read more...

KALENDÁR