Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 01. októbra 2009

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. októbra 2009

Piatok, 02. októbra 2009

K Tebe volám, Hospodine, moja Skala, neodmlčuj sa mi!

Čítať ďalej: Piatok, 02. októbra 2009

Sobota, 03. októbra 2009

Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho.

Čítať ďalej: Sobota, 03. októbra 2009

Nedeľa, 04. októbra 2009

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. októbra 2009

Pondelok, 05. októbra 2009

Hospodine Pane, Ty sám si Boh, Tvoje slová sú pravdivé.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. októbra 2009

Utorok, 06. októbra 2009

V Tvojej pravici je večná blaženosť.

Čítať ďalej: Utorok, 06. októbra 2009

Streda, 07. októbra 2009

Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Čítať ďalej: Streda, 07. októbra 2009

Štvrtok, 08. októbra 2009

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. októbra 2009

Piatok, 09. októbra 2009

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.

Čítať ďalej: Piatok, 09. októbra 2009

Sobota, 10. októbra 2009

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému.

Čítať ďalej: Sobota, 10. októbra 2009