Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 11. októbra 2009

Vo Svojej pravde veď a vyučuj ma.

Register to read more...

Pondelok, 12. októbra 2009

Hospodin hovorí: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia?

Register to read more...

Utorok, 13. októbra 2009

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 14. októbra 2009

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Štvrtok, 15. októbra 2009

Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vstúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom.

Register to read more...

Piatok, 16. októbra 2009

Ja Hospodin, som tvoj lekárom.

Register to read more...

Sobota, 17. októbra 2009

Okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.

Register to read more...

Nedeľa, 18. októbra 2009

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha!

Register to read more...

Pondelok, 19. októbra 2009

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Register to read more...

Utorok, 20. októbra 2009

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Register to read more...

KALENDÁR