Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 01. novembra 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.

Register to read more...

Pondelok, 02. novembra 2009

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Utorok, 03. novembra 2009

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo Svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Streda, 04. novembra 2009

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Register to read more...

Štvrtok, 05. novembra 2009

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Register to read more...

Piatok, 06. novembra 2009

Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?

Register to read more...

Sobota, 07. novembra 2009

Chráň ma ako zrenicu oka!

Register to read more...

Nedeľa, 08. novembra 2009

Nech obráti Hospodin Svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Pondelok, 09. novembra 2009

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Utorok, 10. novembra 2009

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Register to read more...

KALENDÁR