Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 01. novembra 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. novembra 2009

Pondelok, 02. novembra 2009

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. novembra 2009

Utorok, 03. novembra 2009

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo Svojej nesmiernej láske.

Čítať ďalej: Utorok, 03. novembra 2009

Streda, 04. novembra 2009

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Čítať ďalej: Streda, 04. novembra 2009

Štvrtok, 05. novembra 2009

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. novembra 2009

Piatok, 06. novembra 2009

Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?

Čítať ďalej: Piatok, 06. novembra 2009

Sobota, 07. novembra 2009

Chráň ma ako zrenicu oka!

Čítať ďalej: Sobota, 07. novembra 2009

Nedeľa, 08. novembra 2009

Nech obráti Hospodin Svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. novembra 2009

Pondelok, 09. novembra 2009

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. novembra 2009

Utorok, 10. novembra 2009

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Čítať ďalej: Utorok, 10. novembra 2009