Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. novembra 2009

Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela? (Ezechiel 33,11b) Najdôležitejšie si zapamätala. Slovo napomenutia od Hospodina bolo veľmi jasné a poslucháčov viedlo k rozhodnutiu. Ak chcú mať život od Hospodina, majú prijať Jeho cestu riešenia. Odvráťte sa od svojho doterajšieho spôsobu života a budete žiť. My, ako ľud Novej zmluvy, máme jedinú cestu záchrany, aby sme večne nezahynuli. Tou cestou je jedinečná obeť Ježiša Krista. Istá misionárka z Egypta rozprávala, že v jednej odľahlej dedine k nej prichádzalo veľa nemocných pacientov. V nemocnici im hovorila o Pánu Ježišovi Kristovi. Po dlhšom období išla k nim do dediny, či nezabudli na to, čo sa o Ježišovi v nemocnici naučili. Keď ju radostne privítali, začala sa jednej starenky vypytovať: – Či vieš, čo si sa v nemocnici naučila? – Neviem, to bolo už dávno. – Nevieš, ako Ježiš uzdravoval nemocných? – Veru nie, dávno som na to zabudla. – Hádam budeš vedieť o slepcovi, ktorému Ježiš vrátil zrak? – Zabudla som, nepamätám si. – Ani na to si nespomínaš, ako nasýtil hladných? – I to mi ušlo z pamäti. – A či ani o smrti spasiteľovej nič nevieš? – Ba veru viem, zvolala radostne, viem, že On za mňa umrel a že za moje hriechy obetoval Svoju krv, to nikdy nezabudnem. To najdôležitejšie si zapamätala!