Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. novembra 2009

Chráň ma ako zrenicu oka! Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud, pred tebou sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku (Ezechiel 33,31). Prichádzaš, sedíš, počúvaš, neplníš. Predstav si situáciu, že sedíš v kostole a z kázne počuješ, že kazateľ hovoril o tebe a do situácie, v ktorej sa práve nachádzaš. Niekedy sme v pokušení myslieť si, že mu niekto o nás niečo prezradil. Ako veriaci človek vieš, že Duch Svätý hovorí osobne, veď kazateľ nemôže poznať a adresne hovoriť, ak má niekoľko sto poslucháčov. Ak Duch Svätý hovorí do našej situácie, sme vďační, veď môžeme odísť z kostola s duchovným oslovením. Ťažšie sa však prijíma to, ak z kázne počujeme výčitku. Vzbúrili by sme sa, ak by kazateľ povedal veci veľmi presne a adresne: „Prichádzaš, sedíš, počúvaš a neplníš!“ Takými slovami Pán Boh prehovoril skrze Ezechiela. Boli to priame slová, ktoré sa nepočúvali ľahko. A prorok pokračuje: „Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku.“ Dnes, keď čítaš toto slovo, máš niekoľko možností na reakciu. Odmietnuť obvinenie alebo ho prijať ako vážne a odkrývajúce povrchnosť duchovného života, ktorý žiješ. Kto z nás by mohol povedať, že sa ho to netýka? Poznáme mnoho, lebo sme už mnoho počuli a prijali. To, čo nám však ustavične chýba je to, aby sme to plnili.