Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. decembra 2009

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli. Ako sa cítite, keď vás čaká nejaká nepríjemná kontrola či inšpekcia? Väčšinou sme nervózni, plní strachu a úzkosti sa snažíme čo najlepšie pripraviť. V akom protiklade oproti takémuto čakaniu je očakávanie nám blízkej a milovanej osoby, ktorú sme dávnejšie nevideli! Aj vtedy sa potrebujeme prichystať, ale sú to dve neporovnateľné veci. Ako vnímam druhý príchod Pána Ježiša? Je to pre mňa skôr príjemná či nepríjemná predstava? Vyvoláva vo mne strach? V Tesalonikách niektorí zle pochopili Pavlov predchádzajúci list o tom, že majú byť pripravení na Ježišov príchod, a kvôli prenasledovaniu ich ovládol strach. Prepadali pocitu, že deň Pánov už nastal a chceli rezignovať. Pavel ich okrem iného upozorňuje na fakt, že pred úplným koncom sa zjaví Antikrist. Od Pavlových čias tu už bolo veľa antikristov, ľudí, ktorí stelesňovali zlo. Aj keď o Antikristovi toho veľa nevieme, jedným si môžeme byť istí – nad veriacimi v Krista nemá moc. Pavel o ňom nepíše preto, aby sme nad ním neustále špekulovali a báli sa konca sveta. (V tejto súvislosti je zvláštne, že kresťania boli často medzi prvými, ktorí upozorňovali na nebezpečných vodcov či režimy.) Máme však byť pripravení na Jeho príchod a hlásaním evanjelia na to pripraviť čím viac ľudí. Si pripravený? A čo Tvoji blížni? Žime aj dnes tak, aby čím viac ľudí mohlo čakať na Jeho príchod bez strachu.