Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. decembra 2009

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu. Taký je názov dnešného textu z Biblie. Heslo benediktínov „ora et labora – modli sa a pracuj“ žije medzi kresťanmi už od 5. storočia. Tesalonickým kresťanom musel apoštol Pavel pripomínať, že aj keď je ich vlasť v nebi, nemajú čakať na príchod Pána Ježiša so založenými rukami. Majú sa nielen modliť, ale aj pracovať. Modliť sa a pracovať – to je nerozlučná dvojica. Ani jedno by v našom živote nemalo chýbať. Bez práce sa kresťan stáva lenivým rojkom, v horšom prípade fanatikom, ktorý sa niekde zatvorí a očakáva koniec sveta. Bez modlitby sa stávame otrokmi práce. Keď sa nám darí, sme na seba nepatrične hrdí, keď sa nám nedarí, upadáme do zúfalstva. Skúsme sa aj dnes modliť horlivo akoby všetko záviselo od Boha, a pracovať usilovne akoby všetko záviselo od nás.