Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. decembra 2009

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol. Boží ľud je v časoch Zachariáša ešte stále v zajatí. Bolo tu malé svetielko nádeje na zmenu, ale s nástupom Dária zhaslo. Boží ľud je rozptýlený, na takmer prázdny Jeruzalem so zborenými hradbami je veľmi smutný pohľad. Necítime sa aj my niekedy podobne v osobnom živote či v cirkvi? Upadáme do beznádeje a sebaľútosti s pocitom, že toto zborenisko sa už nedá opraviť. Prorokovi však zaznieva Boží hlas: „Vráťte sa ku mne... Zvestuj... Nastáva zmena.“ Zvláštne slová v situácii, keď žiadne vonkajšie okolnosti zmenu nenaznačujú. Ale v hlbinách sa už niečo deje. Boh koná niečo nové pre Svoj ľud – to symbolizujú aj myrty, ktoré patrili k novoročnej slávnosti stánkov. Boh koná. Jeho slovo platí, aj keď to tak nevyzerá, aj keď to nevidím a necítim. Daj, Pane, aby sme aj my mohli vyznávať: „Ja verím, aj keď kráčam tmou, verím a idem za Tebou. Verím, veď Tvoje Slovo mám, kým uvidím Ťa tvárou v tvár.“