Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. decembra 2009

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi. Je veľmi zaujímavé pozerať na dávne biblické proroctvá, ktoré sa už aspoň sčasti naplnili. Proroctvo, ktoré Boh vyriekol skrze Zachariáša o štyroch rohoch o kováčoch, tiež môžeme zaradiť medzi ne. Kde je dnes tá slávna babylonská ríša, oproti ktorej Izrael vyzeral ako biedny červík? Mnohé slávne kráľovstvá sú dnes už len kapitolou v dejepise, ale Izrael je tu. Aj napriek tomu, že bol takmer rozptýlený medzi národmi sveta stovky rokov a mnohokrát kruto prenasledovaný. Ani Hitlerovi s jeho diabolským plánom zotrieť Židov z povrchu zeme sa to nepodarilo, Božie zasľúbenie platí. Nie náhodou mnohí samotnú existenciu Izraela považujú za dôkaz Božej existencie. S Bohom aj malý môže byť veľkým. Vďaka, že skrze Pána Ježiša to platí aj pre nás. Nevieme presne ako a kedy sa naplní proroctvo o Jeruzaleme, ale na základe Božieho Slova si môžeme byť istí, že sa naplní. Aj keď Jeruzalem s ohnivou hradbou a Božou slávou uprostred neho je kdesi pred nami, Ježiš chce byť našou hradbou a slávou už dnes. Dovolíme Mu to?