Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. decembra 2009

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života. „Opusťte severnú krajinu, utečte od dcéry babylonskej!“, znie výzva pre Izraelcov, ktorí sa usadili v Babylone a už nevidia dôvod vrátiť sa do Bohom zasľúbenej krajiny. Babylon sa im zdá dobrým a bezpečným miestom pre život. Božiemu ľudu pri putovaní na Sion sa veľakrát stáva, že sa uspokojí s časnými výhodami a zabudne, kde je cieľ jeho cesty. Aj nás sa Boh dnes pýta – nezabudol si, v čom je tvoja záchrana? Nevkladáš márne nádeje do rôznych ľudských inštitúcií a snažení? Bezpečnú budúcnosť nám nezaručí ani Európska únia, NATO či OSN. Mať domy, peniaze v banke, úspory na dôchodok v druhom či treťom pilieri – to ešte neznamená mať zabezpečenú budúcnosť. Záchrana je na Sione, záchrana je v Bohu. Boh príde a bude bývať uprostred svojho ľudu, ku ktorému sa pripoja mnohé národy. Súčasťou Božieho ľudu však môžeme byť už dnes, ak veríme v Toho, ktorého Boh poslal. Nezabúdajme ani dnes, kde je naša záchrana.