Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. decembra 2009

Urob znamenie v môj prospech. Dnešní kresťania sú poznačení netrpezlivosťou. My sme poznačení netrpezlivosťou, ja som poznačený netrpezlivosťou. Keď niekto niečo chce, všetci to chcú hneď. Apoštol Jakub však až trikrát vo dvoch veršoch pozýva veriacich ľudí k trpezlivosti. A to dokonca aj v súvislosti s očakávaním druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Prečo asi? Keď píšem tieto slová, predo mnou na stene je zavesený vypaľovaný biblický citát: Boh je láska! A asi práve preto je pred nami aj v dnešnú nedeľu výzva ku trpezlivosti. Pán Boh chce ešte mnohých zachrániť vo Svojej láske, aj keď my by sme ich už najradšej videli niekde v pekle. Možno aj ja sa ešte potrebujem dať očistiť. Možno aj ja ešte potrebujem byť lepšie pripravený na Jeho druhý príchod. Možno ešte aj ja mám byť Ním použitý na záchranu niekoho iného. Pán Boh bol, je a navždy zostane láska, a láska trpezlivo čaká na návrat svojich stratených synov a dcér. Patríš medzi tých, ktorí sú pripravení? Ak áno, volaj iných k Nemu. Ak nie, modli sa a pros o Božiu milosť a trpezlivo čakaj nech On vojde do Tvojho života. „Jeho deň“ sa totiž aj týmto adventom ešte viac priblížil. Aj pre mňa, aj pre Teba!