Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. decembra 2009

Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti. Ako malý chlapec som bol pri tom, ako v zbore, kde som rástol, začala práca Ducha Svätého. Bol to čas naozaj malých začiatkov. Len jedna sestra na mládeži, len 5-6 ľudí na biblických hodinách. A predsa sa táto práca rozvinula po niekoľkých rokoch tak, že na stretnutiach mládeže bolo 5O a viac mladých ľudí a biblické hodiny boli v plnej zborovej miestnosti. Pán Boh obyčajne začína v malom kruhu niekoľkých Jemu oddaných ľudí. Možno chce začať práve s Tebou! Možno cítiš, že Ťa volá na Svoju vinicu. Nezaváhaj! Zorobábel a Zachariáš zdanlivo nemali nádej na nič veľké. Boli však poslušní Božiemu hlasu. Ich poslušnosť bola odmenená, aj keď na začiatku to tak nevyzeralo. Pán Boh potrebuje poslušných kresťanov, ktorí sa neboja malých začiatkov, ale trpezlivo čakajú na požehnanie ako roľník na svoj dážď, ktorý skropí jeho prácu. Pán Boh sa so Svojím požehnaním cez pôsobenie Ducha Svätého dokázal vtedy a chce sa dokázať aj dnes, aj skrze nás. Čaká len na našu ochotu poslúchať.