Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. decembra 2009

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka. Šieste a siedme videnie proroka Zachariáša akoby neuveriteľným spôsobom predstavovalo našu dobu. Ak klamstvo, podvody, polopravdy a bezbožnosť boli problémom už vtedy, tak dnes je toho ešte omnoho viac, lebo človek má viac možností cez vymoženosti dnešnej doby. Nie je jednoduché odolať a nepodľahnúť. Nie je ľahké nedať sa viesť na cesty bezbožnosti a hriechov, ktoré ovládli tento svet. Ani ten najodolnejší kresťan spomedzi nás si nemôže byť istý, že odolá pokušeniu, keď klamstvo je spôsobom zbohatnutia a bezbožnosť cestou ku popularite. Ľudia dnes radšej počúvajú lož ako pravdu. Nie sú ochotní počúvať Pána Ježiša, ktorý je pravda, ako to o sebe sám povedal. Ľuďom sa dnes lepšie žije v klamstve a bezbožnosti. Len aby toto tvrdenie nebolo pravdou aj o nás!! Život v pravde a s pravdou, teda s Pánom Ježišom už nie je v popredí záujmu, ale skôr sa spomedzi nás vytráca. —— Bojujme na modlitbách o poznanie pravdy a silu žiť v pravde a s pravdou, Pánom Ježišom. Len tak dokážeme odolať útokom bezbožnosti. Ježiš je víťaz! Ježiš je pravda, ktorá zvíťazí!