Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. decembra 2009

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a ... pokoril si sa predo mnou, ... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov. Triumfálne príchody panovníkov vzbudzovali vždy rozruch. Kráľ okázalo vystavil na obdiv svoju moc a slávu, získanú väčšinou násilne a krvavo. Ľud pri takejto paráde dostal svoju skyvu chleba a divadlo skončilo. Prorok hovorí o kráľovi, ktorý nie je opojený mocou. Je pokorný, sedí na oslovi – úplný protiklad k mocným sveta. A predsa cítiť, že tento kráľ je nositeľom moci, ktorá neničí, ale zachraňuje. Prináša spravodlivosť – dáva pomery do súladu s Božím poriadkom. Prináša spásu – záchranu, oslobodenie od strachu a beznádeje. Prichádza ako víťaz, ktorý sa vysporiadal s nástrojmi ľudskej svojvôle a pyšného postoja proti Bohu – s vozmi z Efrajima a koňmi z Jeruzalema. Osvieži Svoj duchovne zbedačený ľud prameňom živej vody. Jasot a radosť tu nie je pretvárka, ale pozvanie k novému životu s kráľom. Sme zbedačovaní pomermi, v ktorých žijeme. Na náš život si robí nárok kadekto a kadečo – často podliehame lákavým ponukám. „Koňom a vozom“ – nástrojom moci, na ktoré spoliehame, a potom sme sklamaní. To, že prichádza kráľ, ktorý prináša spravodlivosť a spásu je skutočnosť, na ktorú zabúdame. Prorok volá, že treba vstať a ísť Mu v ústrety. Pridať sa k ľuďom, ktorí svoju ťarchu zložili u Neho. Tu je cesta k ozajstnej slobode.