Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. decembra 2009

Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem. Neverní pastieri sú trestom pre národ. Ako veľmi je opis zlého pastiera v protiklade k tomu dobrému z 23. žalmu. Izraelský národ mal zlých pastierov vo svojich dejinách viac než dosť. Vodcovia sú často však len obrazom stáda, ktoré ich poslúcha. Teraz sa na Hospodinov príkaz má sám prorok stať zlým pastierom, aby si ľud uvedomil, do akého nešťastia ich zlý pastier dovedie. A majú si uvedomiť niečo ešte dôležitejšie: Je to nešťastie pre národ, keď dobrého Pastiera – Hospodina odmieta a ide za zlým pastierom. Dôsledky sú zjavné. Prvú palicu, ktorou Hospodin chcel Svoj národ viesť – Priazeň, prorok láme. Kto odmieta Pána Boha za svojho pastiera, odmieta aj Jeho milosť a jeho lásku, Jeho vernosť a nádej – všetky dobré dary. Už to je samo o sebe pre človeka trestom. Tí, čo videli toto prorokovo počínanie, si uvedomili, že to Boh sám hovorí k nim – ale nepochopili to ako výzvu k pokániu. Za túto názornú lekciu proroka odmenili 30 striebornými – cenou za zraneného otroka. Tým znevážili nielen proroka samého, ale aj Hospodina, ktorého prorok reprezentoval. Či Hospodin sa staral o Svoj národ „iba“ ako o otroka? Tak málo si cenili Hospodinov vzťah priazne k nim? Preto prorok názorne láme aj druhú palicu Svornosť. Kde si ľudia nevážia Pána Boha, tam zákonite nefungujú a sú všelijako polámané aj ich medziľudské vzťahy. To je bumerang, ktorý sa ľuďom vráti. Trest pokračuje a trestom je, že ich dovedie znovu len ďalší zlý pastier. Ale ani on neujde trestu, lebo bude úplne nemožný, aby mečom ničil a pravým okom zacielil strelu na cieľ. Aspoň v tom je útecha pre tých, ktorí pochopili Hospodinovo varovanie pred falošnými pastiermi. Nezabudni ani dnes na dobrého Pastiera.