Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. decembra 2009

Hospodin, náš Boh, ... chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli. Deň Hospodinov je dňom definitívneho víťazstva nad zlom. Zvláštne sú biblické dopisy posledných udalostí, ktoré sa spájajú s Božím súdom, s konečným porazením zla a nastolením Božej vlády. No nie sú nám vzdialené. Od malička túžime, aby dobro zvíťazilo nad zlom. Je to možné iba v rozprávke? Izraelský národ zažil viac takých mimoriadnych, priam rozprávkových Božích zásahov. Kde už ľudsky videné bolo všetko stratené, tam Hospodin Svojím zásahom zmenil situáciu na triumfálne víťazstvo. Spomienka na vyvedenie z Egypta, či neočakávané víťazstvá za čias sudcov – to všetko dávalo ľudu dôveru i smerom do budúcnosti. Tak ako sa Boh už mocne dokázal v slabosti ľudu, tak tomu bude aj na konci vekov. Hospodin je verný a Svojich neopustí! A to je skúsenosť ich viery. S tým máme spájať nielen budúcnosť na konci vekov, ale aj tú bezprostrednú. V dôvere Hospodinovi, ktorý dá dobrému zvíťaziť nad každým zlom, hriechom, nepriateľom či diablom, potrebujeme vykročiť do každého nového dňa. Zachariáš tomuto víťazstvu dáva obrazy rozštiepeného vrchu Olivového a údolia, ktorým pobežia jeho verní v ústrety Hospodinovej záchrane, zrovnaného kraja a vyvýšeného nového Jeruzalema, ktorý bude miestom bezpečia a nového životného priestoru pod Hospodinovým kraľovaním... Sú to pôsobivé obrazy a nájdeme v nich aj naše časy... Najviac sa však budem tešiť z mojich vlastných skúseností viery, ktoré mi aj v tieto dni znovu ukážu: Hospodin je kráľom nad všetkým. Kto mu dôveruje, nesklame sa!