Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. decembra 2009

On zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. Už sa tešíme na Vianoce? Deti sa ich nevedia dočkať. Aj my dospelí očakávame od sviatkov Kristovho príchodu čosi dojemné a oslovujúce. Príjemná atmosféra v rodine i v kostoloch má ulahodiť ľudskej duši. Reklamy nám ponúkajú mnoho konzumných receptov, ktoré zaručujú čaro Vianoc. V mnohých kostoloch organizujeme vianočné koncerty k sviatočnému pohladeniu ľudskej duše. Prorok Malachiáš nás upozorňuje, že stretnutie s Kristom nie je žiadna idylka. Hovorí to židovskému národu, ktorý túžobne očakával Mesiáša. Ústami i bohoslužbou deklarovali svoju túžbu, ale praktickým životom ju popierali. Preto ich, a zároveň i nás, Malachiáš upozorňuje, že stretnutie s prichádzajúcim nespočíva v záplave nábožných slov. Tie dokážu Hospodina dokonca unavovať. Stretnutie s Kristom prináša hlbokú zmenu. Povedané s textom – „pretavuje (oheň) a čistí (lúh)“. Je to stretnutie nie s malým Jezuliatkom, ale so Sudcom sveta. To, čo nie je skutočnou hodnotou (v texte obrazne povedané zlatom a striebrom), bude zničené. Tento súd sa začína od domu Božieho (levíti = služobníci v chráme). Stretnutie s Kristom prináša zmenu rebríčka našich hodnôt. Tá sa odzrkadľuje v opravdivej bohoslužbe a v bázni pred Bohom, ktorá sa odzrkadľuje v praxi. Znesieme deň Jeho príchodu? Čo z nášho života tomu aj pred týmito vianočnými sviatkami nasvedčuje, že sa naň pripravujeme?