Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. decembra 2009

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky. Zvykli sme si na to, že dnes pre mnohých zmluvný vzťah veľa neznamená. Dokážu porušiť večer to, k čomu sa ráno zmluvne zaviazali. Klamstvá a podvody berú mnohí ako aktuálnu dynamiku súčasného života. Prichádzame na ne vtedy, keď nám začnú strpčovať život. Ľudia v Malachiášovej dobe si začali uvedomovať absenciu Božieho požehnania. Prečo je tomu tak? Či Boh, s ktorým sme ako synovia Jákobovi v zmluvnom vzťahu, na nás zabudol? Prorok pripomína, že Boh sa nezmenil, ani nezabudol na Svoj zmluvný ľud. Ale to isté sa nedá povedať o nás, ľuďoch. Odchýlky od Božích ustanovení sú aj dnes svedectvom toho, že mnohým je Pán Boh úplne ľahostajný. Samozrejme, že to nie je pre nás bez dôsledku. Žehnať nemožno tým, ktorí od nás utekajú. To je možné iba srdciam, ktoré sa pre nás otvorili. Kde sa vytráca egoizmus a ľudia s láskou prinášajú obeť na oltár služby Bohu aj ľuďom, tam sa otvárajú prúdy Božieho požehnania, lebo láska sa dávaním množí. Nefalšovaná zbožnosť ľudí je základom požehnania krajiny. Preto navráťme sa k Nemu, aby sa On navrátil k nám. Prichádzajúce Vianoce nám dávajú k tomu jedinečnú príležitosť.