Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. decembra 2009

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu. Daromné je slúžiť Bohu, čo mám za to? Takú otázku si nekladú len ľudia dneška. Prorok hovorí, že hľadanie odpovede na to, aký má význam pre mňa slúžiť Bohu, je typické pre ľudí každej doby. Nie je to drzosť a opovážlivosť voči Bohu, keď si túto otázku kladieme? Myslím si, že je to náboženská nutnosť, aby si každý sám osobne túto otázku položil. Človek, ktorý nevie, prečo nejakú vec robí, čo mu to do života prinesie, ju nikdy nebude robiť rád, s presvedčením a zápalom. To platí aj pre náboženskú činnosť, cestu viery v Boha. Aj dnes si ľudia povedia: Prečo by som sa mal obmedzovať nejakými Božími predpismi? Prečo nezaklamať, neukradnúť, ak sa mi to hodí. Čo mám z toho, že sa snažím žiť morálne podľa Božích zákonov? Veď tí, ktorí tak nerobia, sa majú lepšie. Majú prepychové domy, autá, môžu si robiť, čo chcú. Ľuďom, ktorí prechádzajú takými pochybnosťami viery, odporúčam prečítať slová 73. žalmu a 1Tim 6,6nn, aby si preliečili svoju krátkozrakosť. Ukáže sa skutočný rozdiel medzi zbožným a bezbožným, a tiež význam pobožnosti. Malachiáš hovorí, že „deň, ktorý chystá Hospodin“, bude jedinečnou skúškou toho, čo je skutočným ziskom života. Veď tí, ktorí sa k Bohu vinú, stávajú sa Jeho vlastníctvom, ktoré si On chráni v časnosti a ušetrí aj pre večnosť. Pobožnosť so spokojnosťou je skutočným ziskom, vraví apoštol Pavel (1Tim 6,6nn). Pán Ježiš tiež učí, že človek, ktorý Ho nasleduje, „omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života“ (Mt 19,29b). Nestojí nám to za to?