Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. decembra 2009

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín. Slovo života prináša radosť tým, ktorí ho prijímajú, aj tým, ktorí ho zvestujú. K Vianociam ako prirodzená súčasť patrí radosť. Je to ten jeden z najpríjemnejších ľudských pocitov. Prichádza vtedy, keď sú veci v poriadku, keď človeka netrápi svedomie, keď má nádej, keď mu nikto neubližuje, keď sa podarí dobré dielo, ktoré sme si predsavzali. Niekedy sa však radujeme len navonok, vo vnútri máme smútok. Taká radosť nie je úplná, nie je dokonalá. Apoštol Ján túži po úplnej a opravdivej radosti. Hovorí nám, čo k takejto radosti vedie. Je to svedectvo o Slove života, ktoré buduje spoločenstvo s Pánom Bohom a medzi veriacimi navzájom. Tam, kde znie Slovo života, tam je večný život so všetkým, čo k nemu patrí – s láskou, pokojom, odpustením. Slovo života tvorí opravdivú radosť. Kde dovolia Pánovi Ježišovi vstúpiť, kde počúvajú, prijímajú a zachovávajú Jeho slovo, tam sa všetko mení – napráva, uzdravuje, rieši. Slovo života k nám prišlo v Pánovi Ježišovi. Prijať Ho, znamená dovoliť Mu, aby medzi nami mocne znelo. Aby nás premieňalo a naplnilo radosťou.