Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. decembra 2009

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Vianoce sa stali samozrejmou súčasťou nášho života. Sú dokonca ľudia, ktorým sa zdajú zbytočné či príťažou, ktorá ich ruší v stereotype života. Posolstvo Vianoc však vôbec nie je samozrejmé! Je to niečo výnimočné, priam zvláštne a vzácne. Veď veľký Boh dáva ľuďom, ktorí si pre svoje správanie zasluhujú najhorší trest, ten najvzácnejší dar, to najlepšie, čo má – Svojho Syna a v Ňom milosť. Odpustenie hriechov, milosť a pravdu, večný život, Svoju lásku. A to všetko nie ako neprístupnú teóriu, ale niečo čo môžeme cítiť, prijímať, opierať sa o to každý deň. Ján Krstiteľ nemohol mlčať. Musel volať z celého hrdla, aby to ľudia prijali. Milosť nad milosť máme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nebojme sa pokoriť pred Ním, nebojme sa Ho poslúchnuť. Nebojme sa priznať svoje hriechy a prosiť o odpustenie. U Neho máme milosť nad milosť. Nezabudnime, že aj my máme milosť niesť k iným.