Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. decembra 2009

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba. Stojíme na rozhraní rokov a premýšľame o všetkom, čo je za nami, čo nám priniesli uplynulé dni. Pribudlo nám niekoľko vrások na tvári, a možno aj na duši. Boli to vrásky starostí a smútku kvôli nesplneným túžbam, zlyhaniam, starostiam, obavám, hriechom či kvôli strate milovaného človeka. Ale aj vrásky radosti – úsmevu z toho, čo sa podarilo nám, našim deťom, v cirkevnom zbore i celej krajine. Láska Kristova nás niesla radosťami a v starostiach stála pri nás Svojou silou, aby sme vydržali. Nič nás od nej neodlúčilo. A práve ona je tou, ktorá nás prenesie aj do nového roku. Keď premýšľame, čo nás čaká, aký bude rok, ktorý je pred nami, je to len láska Kristova, ktorá nám otvára novú nádej – pevnú a istú. Ona nás uisťuje, že Pán Ježiš, ktorý za nás toľko pretrpel na kríži, nás neopustí a ostane s nami ako nám to zasľúbil: Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.