Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 11. decembra 2009

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Sobota, 12. decembra 2009

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Register to read more...

Nedeľa, 13. decembra 2009

Dobroreč Hospodinovi, ... život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

Register to read more...

Pondelok, 14. decembra 2009

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Utorok, 15. decembra 2009

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a ... pokoril si sa predo mnou, ... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 16. decembra 2009

Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.

Register to read more...

Štvrtok, 17. decembra 2009

Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Register to read more...

Piatok, 18. decembra 2009

Hospodin, náš Boh, ... chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Register to read more...

Sobota, 19. decembra 2009

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Register to read more...

Nedeľa, 20. decembra 2009

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Register to read more...

KALENDÁR