Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 11. decembra 2009

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Čítať ďalej: Piatok, 11. decembra 2009

Sobota, 12. decembra 2009

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Čítať ďalej: Sobota, 12. decembra 2009

Nedeľa, 13. decembra 2009

Dobroreč Hospodinovi, ... život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. decembra 2009

Pondelok, 14. decembra 2009

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. decembra 2009

Utorok, 15. decembra 2009

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a ... pokoril si sa predo mnou, ... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Utorok, 15. decembra 2009

Streda, 16. decembra 2009

Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.

Čítať ďalej: Streda, 16. decembra 2009

Štvrtok, 17. decembra 2009

Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. decembra 2009

Piatok, 18. decembra 2009

Hospodin, náš Boh, ... chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Čítať ďalej: Piatok, 18. decembra 2009

Sobota, 19. decembra 2009

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Čítať ďalej: Sobota, 19. decembra 2009

Nedeľa, 20. decembra 2009

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. decembra 2009