Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 01. januára 1999

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Čítať ďalej: Piatok, 01. januára 1999

Sobota, 02. januára 1999

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.

Čítať ďalej: Sobota, 02. januára 1999

Nedeľa, 03. januára 1999

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. januára 1999

Pondelok, 04. januára 1999

Veď či môže prebývať Boh na zemi?

Čítať ďalej: Pondelok, 04. januára 1999

Utorok, 05. januára 1999

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam, nezbav ma života.

Čítať ďalej: Utorok, 05. januára 1999

Streda, 06. januára 1999

Hospodin ... z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Čítať ďalej: Streda, 06. januára 1999

Štvrtok, 07. januára 1999

Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení!

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. januára 1999

Piatok, 08. januára 1999

Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného.

Čítať ďalej: Piatok, 08. januára 1999

Sobota, 09. januára 1999

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Čítať ďalej: Sobota, 09. januára 1999

Nedeľa, 10. januára 1999

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. januára 1999