Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 21. júna 1999

Čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. júna 1999

Utorok, 22. júna 1999

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Čítať ďalej: Utorok, 22. júna 1999

Streda, 23. júna 1999

Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním.

Čítať ďalej: Streda, 23. júna 1999

Štvrtok, 24. júna 1999

Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. júna 1999

Piatok, 25. júna 1999

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Čítať ďalej: Piatok, 25. júna 1999

Sobota, 26. júna 1999

Hospodinova rada trvá naveky.

Čítať ďalej: Sobota, 26. júna 1999

Nedeľa, 27. júna 1999

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. júna 1999

Pondelok, 28. júna 1999

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame!

Čítať ďalej: Pondelok, 28. júna 1999

Utorok, 29. júna 1999

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Čítať ďalej: Utorok, 29. júna 1999

Streda, 30. júna 1999

Nebesia rozprávajú o sláve Božej.

Čítať ďalej: Streda, 30. júna 1999