Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 21. júna 1999

Čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky.

Register to read more...

Utorok, 22. júna 1999

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Register to read more...

Streda, 23. júna 1999

Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním.

Register to read more...

Štvrtok, 24. júna 1999

Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.

Register to read more...

Piatok, 25. júna 1999

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Register to read more...

Sobota, 26. júna 1999

Hospodinova rada trvá naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júna 1999

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.

Register to read more...

Pondelok, 28. júna 1999

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame!

Register to read more...

Utorok, 29. júna 1999

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Streda, 30. júna 1999

Nebesia rozprávajú o sláve Božej.

Register to read more...

KALENDÁR