Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 1999

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Register to read more...

Streda, 02. júna 1999

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdové právo prinesie národom.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 1999

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Piatok, 04. júna 1999

Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Register to read more...

Sobota, 05. júna 1999

V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 1999

Kto by sa nebál Teba, kráľu národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 1999

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto pôsobiť pohromu.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 1999

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.

Register to read more...

Streda, 09. júna 1999

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 1999

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať?

Register to read more...

KALENDÁR