Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 1999

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Čítať ďalej: Utorok, 01. júna 1999

Streda, 02. júna 1999

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdové právo prinesie národom.

Čítať ďalej: Streda, 02. júna 1999

Štvrtok, 03. júna 1999

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. júna 1999

Piatok, 04. júna 1999

Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Čítať ďalej: Piatok, 04. júna 1999

Sobota, 05. júna 1999

V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 05. júna 1999

Nedeľa, 06. júna 1999

Kto by sa nebál Teba, kráľu národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. júna 1999

Pondelok, 07. júna 1999

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto pôsobiť pohromu.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. júna 1999

Utorok, 08. júna 1999

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.

Čítať ďalej: Utorok, 08. júna 1999

Streda, 09. júna 1999

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Čítať ďalej: Streda, 09. júna 1999

Štvrtok, 10. júna 1999

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať?

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. júna 1999