Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2010

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. augusta 2010

Pondelok, 02. augusta 2010

Prikazujem ti: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Čítať ďalej: Pondelok, 02. augusta 2010

Utorok, 03. augusta 2010

Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.

Čítať ďalej: Utorok, 03. augusta 2010

Streda, 04. augusta 2010

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Čítať ďalej: Streda, 04. augusta 2010

Štvrtok, 05. augusta 2010

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. augusta 2010

Piatok, 06. augusta 2010

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.

Čítať ďalej: Piatok, 06. augusta 2010

Sobota, 07. augusta 2010

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Čítať ďalej: Sobota, 07. augusta 2010

Nedeľa, 08. augusta 2010

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. augusta 2010

Pondelok, 09. augusta 2010

Hospodin bude súdiť národy.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. augusta 2010

Utorok, 10. augusta 2010

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Čítať ďalej: Utorok, 10. augusta 2010