Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2010

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2010

Prikazujem ti: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2010

Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2010

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2010

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2010

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2010

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2010

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2010

Hospodin bude súdiť národy.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2010

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

KALENDÁR