Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2011

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2011

A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2011

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2011

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2011

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2011

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2011

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2011

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2011

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2011

Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Register to read more...

KALENDÁR