Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2011

Miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. mája 2011

Pondelok, 02. mája 2011

Hoci ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. mája 2011

Utorok, 03. mája 2011

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Čítať ďalej: Utorok, 03. mája 2011

Streda, 04. mája 2011

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

Čítať ďalej: Streda, 04. mája 2011

Štvrtok, 05. mája 2011

Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. mája 2011

Piatok, 06. mája 2011

Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Čítať ďalej: Piatok, 06. mája 2011

Sobota, 07. mája 2011

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Čítať ďalej: Sobota, 07. mája 2011

Nedeľa, 08. mája 2011

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. mája 2011

Pondelok, 09. mája 2011

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. mája 2011

Utorok, 10. mája 2011

Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Utorok, 10. mája 2011