Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2011

Miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 02. mája 2011

Hoci ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Register to read more...

Utorok, 03. mája 2011

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Register to read more...

Streda, 04. mája 2011

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

Register to read more...

Štvrtok, 05. mája 2011

Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme.

Register to read more...

Piatok, 06. mája 2011

Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Sobota, 07. mája 2011

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Register to read more...

Nedeľa, 08. mája 2011

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Register to read more...

Pondelok, 09. mája 2011

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.

Register to read more...

Utorok, 10. mája 2011

Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

KALENDÁR