Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2011

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Čítať ďalej: Piatok, 01. júla 2011

Sobota, 02. júla 2011

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Čítať ďalej: Sobota, 02. júla 2011

Nedeľa, 03. júla 2011

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. júla 2011

Pondelok, 04. júla 2011

Svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. júla 2011

Utorok, 05. júla 2011

Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko.

Čítať ďalej: Utorok, 05. júla 2011

Streda, 06. júla 2011

S radosťou svätili sviatok.

Čítať ďalej: Streda, 06. júla 2011

Štvrtok, 07. júla 2011

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. júla 2011

Piatok, 08. júla 2011

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti ma podopri!

Čítať ďalej: Piatok, 08. júla 2011

Sobota, 09. júla 2011

Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky.

Čítať ďalej: Sobota, 09. júla 2011

Nedeľa, 10. júla 2011

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. júla 2011