Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2011

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Sobota, 02. júla 2011

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júla 2011

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Register to read more...

Pondelok, 04. júla 2011

Svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu.

Register to read more...

Utorok, 05. júla 2011

Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko.

Register to read more...

Streda, 06. júla 2011

S radosťou svätili sviatok.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júla 2011

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Piatok, 08. júla 2011

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti ma podopri!

Register to read more...

Sobota, 09. júla 2011

Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júla 2011

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Register to read more...

KALENDÁR