Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. januára 1998

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive. Všetci túžime po tom, aby vo svete vládla spravodlivosť. Dovolávame sa jej, keď nám niekto krivdí. Ak však sami porušíme jej pravidlá, nevieme vždy poctivo prijať odpoveď spravodlivosti. Vyhovárame sa, zvaľujeme zodpovednosť na iných. Je pravda, že niekedy je ťažké byť spravodlivý. Preto najlepším rozsudzovateľom medzi tým čo je v duchu spravodlivosti a čo mimo nej je Boh. On pozná podstatu a plnosť spravodlivosti. A nielen pozná, On ju aj zrealizoval: láska k človeku. Touto službou lásky podložil svoju požiadavku na adresu nás všetkých. Je to samozrejme požiadavka nie kvôli Nemu, ale kvôli nám a našim blížnym.