Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. septembra 1998

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych. Sociálne rozdiely, bohatí a chudobní, krivda na bezmocných - to bolo na svete vždy. Sebecké zaobchádzanie s blížnym si vždy našlo miesto tam, kde v srdci nevládne Boh, ale diabol. On stojí za každým zlom. Žiaľ aj medzi ľudom Starej Zmluvy sa našli takí, ktorí zabúdali na Božie prikázanie o milovaní blížneho ako seba samého. Najmä proroci kritizovali každé bezprávie. Ich "beda" už dopredu ohlasovalo Boží súd, ktorý určite, skôr či neskôr, príde. Boh stojí vždy na strane utláčaných, On je silou a útočišťom ubiedených. Len zmena srdca, obrátenie sa k Bohu, zmení aj postoj k blížnemu. Nezabúdajme, že Pán Ježiš bude súdiť aj podľa toho, čo sme urobili alebo neurobili Jeho "najmenším". Pane Bože, chráň naše srdce pred tvrdosťou, aj zúfalstvom!