Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. januára 1998

Pozri na moju biedu a na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy. Popri všetkých úlohách, povinnostiach dňa nesieme každý deň ešte jednu záťaž: svoju hriešnosť. Tieto naše "mínusy" predznamenávajú situáciu nášho života. Nimi sa komplikujú vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, spolupracovníkmi, ľuďmi vôbec. Naše "mínusy" sťažujú život nám samým aj tým druhým okolo nás._x000D_ Preto nás Boh na ne upozorňuje a navrhuje riešenie. Každý deň v nás nesmie chýbať pokora, ktorá vidí tento stav hriechu a túžba po odpustení. "Pozri na moju biedu a na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy." Potrebujeme to, aby sme mohli takto za pomoci Božej víťaziť nad sebou, aby sme v moci Božej premáhali svoj hriech. Je pravda, že ide o únavný zápas, lebo je každodenný. Ale nie je to zbytočný boj. Je nám totiž súčasne dané zasľúbenie: "Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti." A očistenie Božou milosťou nám dáva nový život.