Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. januára 1998

Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti. Byť kresťanom, nie je privilégium, ktoré by nás oprávňovalo žiť v izolovanosti od všetkého čo sa deje okolo nás. Byť kresťanom je privilégium, ktoré nás oprávňuje všímať si citlivejšie, ako ostatní, všetko čo sa odohráva v našom vnútri, čo sa odohráva v spoločnosti ľudí, s ktorými žijeme. Táto naša kresťanská citlivosť nám stavia do pozornosti predovšetkým problémy, bolesti, bezvýchodiskové situácie, s ktorými zápasí tento svet. Stavia nám do pozornosti ľudí, pre ktorých je život utrpením duševným či telesným. Stavia nám do pozornosti našu vlastnú obmedzenosť, keď nie je v našich možnostiach pozitívne zasiahnuť a zlepšiť či odstrániť to, čo nás zraňuje, čo nám bráni byť dokonalejšími vo vzťahu k nebeskému Otcovi, k sebe samým, ľuďom okolo nás. Pri uvedomení si vlastnej slabosti a obmedzenosti o to mohutnejšie má vyrastať naša nádej v konajúcu moc nášho Pána, o to úprimnejší a dôvernejší môže byť náš vzťah s Ním, lebo Jeho slovo: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení", nás uisťuje o Jeho záujme o naše problémy, o tom aby sme ich dokázali spolu s Ním riešiť.