Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. januára 1998

Keď množstvo starostí ma tlačí, koja mi dušu Tvoje útechy. Matúš nám podáva podobenstvo o pôde a varuje. "Semeno Slova zasiate do tŕnia je ten, kto počuje, ale starosti tohoto sveta a zvod bohatstva ho udusí a býva bez úžitku" (Mt 13,20-21). V každom veku prichádzajú starosti, často tragédie, ťažké choroby, straty blízkych. Nikto neprechádza životom na zemi ako rajskou záhradou. Záleží však na nás, na mne či tomu bodľačiu, ktoré pichá sa poddám a zabudnem na Tvoju útechu, alebo volať budem: "Daruj mi pevnú vieru Pane, silu očakávať na Tvoje potešenie. Ty jediný dávaš pokoj, ktorý svet dať nemôže, aby som Ti v každom súžení ostal verný."