Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. januára 1998

Boh pošle svoju milosť a svoju vernosť. V zápase s problémami a zoči - voči životným ťažkostiam máme sklon pochybovať o Bohu a Jeho pomoci. Nedá sa proti tomu bojovať inak ako len s dôverou a očakávaním. Vždy keď v nás zapadá slnko viery, vykročme, hoci nemocní, ale v dôvere ku Slovu, ktoré sa stalo telom. Túžme po tom, aby aj na nás spočinuli cez slovo Božie, či cez iných ľudí, uzdravujúce ruky Pánove. Boh každý deň posiela nám dar: svoju milosť. Každý deň potvrdzuje, že je verný vo svojej pravde, vo svojej láske. Ide len o to, aby sme mali otvorené oči viery a tieto dary pri sebe rozpoznávali. Kto o to usiluje, tomu to On určite dá vidieť a spoznať.