Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. februára 1998

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer. Ráno na úsvite má zvláštnu moc. Všetko stvorenstvo spieva. Slávi svojho Pána. A čo človek? Ako často ospevuje Boha svojho? Raz týždenne v kostole? Staré príslovie vraví: Kto spieva, dva krát sa modlí. Má to aj ľudský rozmer - spev oblažuje dušu a dáva životu rozmer radosti. Začnime dnes ráno spevom a prosme: Bože, z Tvojej plnosti nám daruj. Ty, ktorý všetko dávaš z milosti, otvor nám srdce, aby sme chválili Otca i Syna z rána i z večera. Naplň nás plesaním, lebo Tvoja je zem i všetko živé.