Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. februára 1998

Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj! S veľkým vzrušením počúvame o prípadoch klinickej smrti. Ľudia boli už skoro mŕtvi a predsa ešte ožili. S oveľa väčším vzrušením a pozornosťou používajme nie len v obživení zo zdanlivej smrti, ale zo smrti skutočnej. Človek žijúci v hriechu je skutočne mŕtvy. Boh ho prehlasuje za mŕtveho. Pohybuje sa, dýcha, vydáva zvuky, ale v Božom pohľade je to len biologické vegetovanie, živorenie s veľmi obmedzenou dobou trvania. Je to veľmi nepríjemné, ísť len v ústrety koncu. Našťastie je tu jedno ale: "Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach." Kiež nás vzruší a naplní radosťou táto zvesť i dnešného dňa.