Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. februára 1998

Milosti Hospodinovej je plná zem. Zrána nás spevom zobúdzajú vtáci a slnko hladí svojím lúčom. Každý kúsok zeme je iný a ja som sa toľkokrát smial sám sebe, keď som konštatoval - tu je najkrajšie. Je úžasné si uvedomiť krásu v človeku, ktorého dnes stretneš. Ale je ešte lepšie ak človek vníma rany, ktoré prichádzajú s otázkou, kam mám ísť, v čom sa mýlim, kde ma chceš mať, ó Bože môj? Verím, že všetko, čo mi dávaš je dobré a blahorečím Tvojmu svätému menu za múdrosť. Skláňam sa v bázni pred Tebou Pane a prosím o pokorné a vrúcne srdce prijať s poďakovaním každý Tvoj dar.