Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. februára 1998

Statočným zasvitne svetlo vo tme; on je milosrdný, súcitný a spravodlivý. Často obdivujeme ľudí, ktorí vynikajú, vykonajú niečo zvláštne, sú krajší, bohatší ... A možno vedľa nás ticho, nenápadne žije svoj život viery človek celkom obyčajný. Vstáva i líha chváliac Boha, chorobu znáša s pokojom, ublíženie s pokorou, náš nezáujem bez reptania. V ničom nie je výnimočný a predsa silný. Statočný. Jeho oči sú upreté na Svetlo, počuje Pánov hlas a nebojí sa vykročiť. Zdá sa ti, že nie si v ničom výnimočný? Nezúfaj. Aj pre teba znie dnes radostná zvesť: To Svetlo, láska stelesnená v Pánovi presvieti každú tmu, slabosť, poníženie, nelásku. Buď statočný a vykroč. On pokorným dáva milosť.