Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. februára 1998

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym! Pravda, pravdivosť, úprimnosť sú základom dobrých vzťahov medzi ľuďmi. Dobré a pevné vzťahy nemožno vybudovať, ak sa čo i len občas používa lož. Pre nás veriacich to platí dvojnásobne. Apoštol Pavel to zdôrazňuje poukázaním na našu vzájomnú spolupatričnosť v jednom tele, kde je Hlavou - ktorá všetko riadi a usmerňuje - Pán Ježiš Kristus. Ak si chceme niekedy pomáhať lžou, pamätajme, že vstupujeme na "parketu" diablovu, ktorého Pán Ježiš nazval "otcom lži, ktorý nikdy nestál v pravde". Nezabúdajme tiež však aj na to, že naše slová majú budovať dobré vzťahy a slúžiť našim blížnym k požehnaniu. Hovorme preto i pravdu vždy v láske, aby sme spoločne rástli na chválu Pánovi.