Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. februára 1998

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Moc tmy - vieme, čo pod tým apoštol Pavel myslel - je skutočne veľká, tak ako bola veľká aj moc egyptského vládcu faraóna, ktorý držal v otroctve izraelský národ. Niekedy túto moc tmy podceňujeme, alebo si ju možno ani neuvedomujeme - tak ako izraelci, ktorí sa v otroctve narodili a prežili celý život, si mohli myslieť, že je to situácia, ktorá sa snáď ani nemôže zmeniť. Vďaka Bohu, že tak ako do Egypta poslal so svojim posolstvom a mocou Mojžiša, poslal na túto zem svojho milovaného Syna, aby premohol moc tmy a pripravil pre všetkých vyslobodenie z otroctva hriechu. Je smutné, že mnohí touto možnosťou pohŕdajú a radšej zotrvávajú v otroctve. Ako je to s nami? Radujeme sa z účasti v kráľovstve Božieho Syna Pána Ježiša, alebo nám nevadí, že sme všeličím zotročení?