Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. februára 1998

Ktorého nádejou je Hospodin, bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Aj v tento zimný februárový deň je deň oberačky. Čo sa od teba očakáva? Že ovocie tvojho úsilia, práce komusi pomôže. Možno niekomu, kto je hladný po láskavom slove, by si mohol byť užitočný, možno niekto prežíva smútok a samotu niekoho potrebuje. Zmyslom a cieľom ovocného stromu je prinášať ovocie. Strom ho rodí pre druhých, nie pre seba. Zmyslom a cieľom kresťanovho života je osláviť Boha. Ako? Napríklad ovocím svojho života. Tým, aký úžitok majú z teba iní. Že to je náročné? Iste. Veľký Boh nemôže mať malé ciele. A Jeho učeník tiež nie. Chce to mať korene zapustené na správnom mieste: pri potoku Božieho slova a dôvery v Hospodina.