Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. februára 1998

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či Ho milujete celým srdcom a celou dušou. V určitých oblastiach života sme sa naučili akceptovať proces overovania, skúšania. V škole, v športe, v stavebníctve, v zdravotníctve a inde. Každý most po jeho projektovej a stavebnej časti čaká vyskúšanie. Nahrnú sa naň naložené nákladné autá a preveruje sa jeho pevnosť. Dôležité je, že sa nesmie ísť nad hranicu únosného zaťaženia. Skúšanie, overovanie nášho života sa nám však už menej pozdáva. Mnohokrát zaznie z nášho vnútra tá známa otázka: Bože, prečo? Mysli na dnešný text. Aký je tvoj vzťah k Bohu? A opýtam sa ešte dôvernejšie: aká je tvoja láska k Bohu? Neboj sa, Pán Boh nedovolí, aby skúšanie išlo nad hranicu zaťaženia. Bojuj o víťazstvo. Pán Boh pomáha tým, čo sa nevzdávajú.