Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. februára 1998

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Nadutý a spravodlivý. Dva protiklady, ktoré v sebe skrývajú dve diametrálne odlišné cesty. Nadutý sa správa, akoby mu patril svet. Boha nepotrebuje. Sám pred sebou sa cíti dosť sebavedomý na to, aby potreboval prísť k Bohu s vyznaním: Odpusť... A výsledkom je nenaplnený a nepokojný život. Tak veľmi by chcel, aby mu svet ležal pri nohách ako víťazovi a víťazstvo je sľúbené iným. Tým, ktorých mnohí označujú za slabochov. Viera v Ježiša Krista, Božieho Syna, ti dáva šancu premôcť seba, premôcť zlo, premôcť svet. Viera v Ježiša Krista ti dáva možnosť získať spravodlivosť a žiť. Oplatí sa ti vystrieť svoje ruky a dôverovať Bohu. Aj dnešný deň.