Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. marca 1998

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Možno máš citlivé svedomie a vnímaš svoje previnenia. Možno ťa trápi konkrétny hriech, previnenie, ktoré nosíš v sebe už dlhé roky. Od mladosti. Alebo možno máš svedomie necitlivé. Zdá sa ti, že si spravodlivý, dobrý, správny. Dnes je reč o obidvoch stavoch duše. Obidva sú nesprávne, zlé. Tí, čo majú svedomie necitlivé, potrebujú prebudenie. Potrebujú svetlo Ježiša na prebudenie, aby videli svoj hriech a previnenie. Tí druhí, ktorých previnenia premáhajú, ktorí sa cítia pred Hospodinom stratení, zdá sa im, že neobstoja, tí potrebujú tiež svetlo Ježiša, ale v inom zmysle. Potrebujú Ježiša na uzdravenie. V Ježišovi máme odpustenie. On sňal všetky naše hriechy a sníma ich podnes. Sníma aj tvoje previnenia, ak ich vidíš a vyznávaš. Úplne všetky.