Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. marca 1998

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. Nenávisť patrí ku skutkom tela. Cesta a život vo tme nutne končí v zahynutí. Kto prijal Pána Ježiša do svojho srdca, prijal svetlo pre svoj život, našiel zmysel svojho bytia, vie kam ide, vie že žije z Božej lásky, ktorá je skrze Ducha Božieho rozliata v jeho srdci. V obidvoch textoch je pod bratom myslený pravdepodobne člen toho istého spoločenstva, ale možno toto označenie chápať aj ako blížny, každý človek, s ktorým prichádzame do styku. Možno ten druhý má iný názor, je nám nesympatický, ale nemôžme povedať, že niekoho nenávidíme. Máme milovať aj nepriateľa. Je to možné v Kristovej moci. Kritika a napomenutie druhého musí vychádzať z lásky k pravde a človeku, lebo láska a pravda patria spolu. Ak nenávisť, tak len ku hriechu a Satanovi. Keď ťa pokúša, povedz: Odíď odo mňa, nechcem ťa vidieť, ani počuť! Pane, vďaka za svetlo evanjelia! Nemôžem a nechcem chodiť vo tme, nechcem skončiť v temnosti, kde je plač a škrípanie zubov.