Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. apríla 1998

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Keď umrie človek ľudia často hovoria o večnosti. Hovoria o tom, že jeho pamiatka zostane naveky živá. A potom tomu človekovi postavia akýsi pomník. V nedávnej minulosti sa hovorilo tiež: "So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!" A ľudia znovu stavali akési pomníky pre tento zväzok. Pamätníky a pomníky sme si postavili aj vtedy, ak národ zasiahla akási katastrofa. Tak stojí napr. tzv. morový stĺp v Banskej Štiavnici a množstvo pomníkov a pamätníkov po 1. sv. i po II. sv. vojne. Žula, mramor, oceľ, betón - to sú materiály používané na naše pamätníky._x000D_ Žalmista 111. žalmu hovorí tiež o takomto "pamätníku". Hovorí o tom, že Hospodin si spravil pamiatku - nie z dreva, mramoru, ocele ..., ale svojim divným skutkom... A ten skutok bol zvláštny tým, že v ňom vyjavil Hospodin svoju milosť a milosrdnosť. Zvláštny bol však aj tým, že to nebol skutok jednorázový, ale skutok trvajúci z pokolenia na pokolenie a to v dvoch podobách. V stvorení a vo vykúpení, ktoré zvestoval svojmu ľudu._x000D_ A nepochybne súčasťou tohoto veľkého Božieho skutku je aj pamiatka Večere Pánovej, ktorú ustanovil Syn Boha živého - Pán Ježiš Kristus. Táto "pamiatka" má tiež dlhodobú platnosť. Aj v tejto pamiatke je zjavená všetkým hriešnikom milosť a milosrdenstvo Božie skrze Pána Ježiša Krista._x000D_ Je táto pamiatka pevnou súčasťou tvojho kresťanského života?