Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. apríla 1998

Ďakujem Ti celým srdcom... pre Tvoju milosť a vernosť... lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. Odborníci z lekárskych kruhov dnes hovoria, že ľudia predčasne umierajú na tzv. civilizačné choroby. A údajne najviac ľudí postihujú tzv. srdcovo-cievne ochorenia, na ktoré aj najviac ľudí zomiera. Lekári teda vlastne hovoria, že ľudské srdce je vo veľkom ohrození. Že je prvé "na rane" ak udrú na človeka negatívne civilizačné faktory._x000D_ Človek teda a ľudské srdce menovite nemá ani najmenší dôvod radovať sa z tohoto poznania. Preto nám možno cudzo znejú biblické slová človeka, ktorý hovorí akosi bez problémov o radosti svojho srdca, lebo je naplnené vďakou. No dá sa im dobre porozumieť ak zabudneme a zbavíme sa svojho bezútešného sebanazerania a pochopíme, že naše srdce sa môže radovať z vďačnosti z toho, čo Boh pre nás pripravil. Boh potvrdil pravdivosť svojho mena i svojho slova. Urobil to v dobe SZ, ale i v dobe NZ, keď sa vyplnili proroctvá a obraz zrna, ktoré padlo do zeme - odumrelo a potom prinieslo veľkú úrodu, stal sa skutočnosťou skrze Pána Ježiša Krista._x000D_ Ak niekto prijme aj dnes túto pravdu - potom sa jeho srdce naplní radosťou i vďakou a bude mocou Ducha Svätého uzdravené._x000D_ Máš už takto duchovne uzdravené srdce?